Standarde si norme legale de protectia muncii

Angajatorul are obligatia de a elabora instructiuni proprii de securitate a muncii, care au ca scop detalierea si particularizarea prevederilor din normele generale, specifice, a standardelor si a altor reglementari in domeniu, in functie de particularitatile proceselor de munca. Standardele de securitate a muncii se elaboreaza in Comitetele Tehnice de Standardizare, a caror activitate este… Continue reading Standarde si norme legale de protectia muncii